PRIMAVI
Mat & dryck
Fråga dietisten
Råd/Reflektioner
Matlexikon
Näringslära
-Livsmedelsgrupper
-Vegetabiliskt
-Kosttillskott
-Superfruits
Hälsa
-Bantning & Vikt
- Antibantning del 1
- Antibantning del 2
- Antibantning del 3
- Antibantning del 4
- Bantningsmedel
- Du kan bli frisk!
- Fetma
- Matmissbruk
- Skatt
- Stillasittande liv
- Undervikt
- Uppkomsten av fetma
- Varför man blir fet
- Vatten mot hunger
- Vi blir fetare
- Viktminskning
-Risker med mat
-Kosthållning
Svensk forskning
Matlagning
-Kött & grönt recept
-Vegetariska recept
-Ingredienser
Drycker
Träning & idrott
Fråga personliga tränaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
 Föräldrar & barn
Barn
Graviditet
Svensk forskning
Sex & relationer
Hälsa/Sjukdom
Familj/Relationer
Manlig sexualitet
Kvinnlig sexualitet
Homo- & bisexualitet
Transexualitet
Sexuella företeelser
Svensk forskning
Njutning & skönhet
Själ & psyke
Hälsa
Stress
Samhälle
Träning & idrott
Fråga idrottsläkaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
Tandvård
Fråga tandläkaren
 Artikelarkiv

�Mat & Dryck » Bantning & Vikt

Uppkomsten av fetma
Virusinfektion kan bidra till uppkomsten av fetma

Det är inte bara genetiska orsaker, felaktig kost och för lite motion som kan orsaka fetma. Det menar ett amerikanskt forskarlag som hittat tecken som pekar på att ett virus kan öka risken att drabbas av övervikt.

I försök på höns och möss har forskaren Nikhil V. Dhurandhar tillsammans med sina forskarkollegor vid Wayne State Univesity i Detroit funnit att ett virus, adenovirus -36 (Ad-36), ökar djurens anlag för att samla på sig fett. Viruset gör så att djurens normala sätt att omvandla födan till energi påverkas, vilket leder till att en stor del av energin istället lagras som fett. De djur som utsattes för virusinfektionen i studien ökade sina fettdepåer upp till två och en halv gånger jämför med de djur som inte smittades av viruset. Hur virusinfektionen påverkar fettlagringen är ännu oklart men forskarna misstänker att det kan bero på att Ad-36-viruset orsakar skador på de delar i hjärnan som reglerar ämnesomsättningen.

- Resultaten är spännande och sensationella. Men det är viktigt att betona at det handlar om alldeles ny forskning där det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser, säger Yvonne Linné, doktorand och underläkare på Överviktsenheten på Huddinge universitetssjukhus.

Oklart hur viruset sprids
Teorien om att virus kan orsaka övervikt hos vissa djurarter är inte ny. I tidigare forskningsstudier har fyra olika virusstammar visat sig påverka anlagen för att lagra fett hos djur. Den aktuella forskningsstudien är dock den första som kunnat visa att ett virus som även drabbar människor kan ligga bakom sjuklig övervikt - åtminstone när det gäller djur. När Ad-36-viruset angriper människor och är känt för att då orsaka förkylningar, diarréer och ögoninflammationer. Kunskapen om hur viruset sprids och hur det smittar är dock fortfarande begränsad. Att djurs ämnesomsättning rubbas av viruset skulle kunna innebära att även människor påverkas på samma sätt, menar de amerikanska överviktsforskarna.

- Det är nog ingen som tror att övervikt och fetma enbart orsakas av en virusinfektion, men det är inte helt omöjligt att det kan vara en av en rad faktorer som kan ha betydelse för varför man drabbas av fetma, säger Yvonne Linné.

Blodanalyser
Det amerikanska forskarlaget har också genomfört blodanalyser på människor för att avgöra om de är smittade med Ad-36-viruset. Dessa studier visade att cirka 30 procent av de överviktiga i studien bar på viruset medan bara fem procent av de normalviktiga var smittade.

- Även här finns ett samband även om det är svagare än det som man lyckats visa vid djurförsöken, säger Yvonne Linné.

I studien, som publicerades i augustinumret av den amerikanska tidskriften "International Journal of Obesity", påpekar de amerikanska överviktsforskarna att det krävs ytterligare studier för att kartlägga om sambandet mellan virusinfektioner och fetma håller.

- Nu kommer de vad jag förstår att gå vidare genom att titta närmare på olika platser runt om i världen för att se om det finns några skillnader hur vanligt viruset är i olika världsdelar. Det finns ju två teorier man kan ha - dels att det här viruset är vanligare inom en viss population, kanske till följd av en genetisk svaghet inom gruppen, dels att viruset helt enkelt är mer spritt i vissa delar av världen.

Accelererande problem
Att övervikt är ett accelererande problem i de flesta västländer råder det ingen tvekan om. Färsk statistik som sammanställts av Överviktsenheten på Huddinge universitetssjukhus visar att 45 procent av alla svenska män lider av övervikt. Detta är en ökning med tio procent på knappt 20 år. Liknande siffror gäller också för kvinnor. Den nedslående statistiken gäller alla åldersgrupper, inte minst bland unga har antalet överviktiga kontinuerligt stigit under hela 90-talet.

- Vi börjar närma oss USA:s nivåer. Och det märks här på Överviktsenheten där vi får fler och fler som söker och där många också är sjukare än tidigare, säger Yvonne Linné.

På Överviktsenheten finns mellan 80 och 100 vårdplatser där patienterna behandlas i ett dagvårdsprogram under 16 veckor. Här bedrivs också forskningsverksamhet på en rad områden för att utveckla vård och behandlingsmetoderna.

- Till våra dagvårdsplatser är väntetiden drygt två år. Men många patienter får också vård genom att ingå i något av våra olika forskningsprojekt, säger Yvonne Linné.

Något virusforskningsprojekt är inte just nu aktuellt vid Överviktsenheten men Yvonne Linné tänker följa sina amerikanska kollegors arbete. Kan de forsätta att visa intressanta resultat är det inte omöjligt att det i framtiden blir ett liknande svenskt forskningsprojekt.


Ola Blomqvist   Källa: PrimaVi Datum: 00-08-16

Utskriftsformat Tipsa en vän!

Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan