PRIMAVI
Mat & dryck
Fråga dietisten
Råd/Reflektioner
Matlexikon
Näringslära
-Livsmedelsgrupper
-Vegetabiliskt
-Kosttillskott
-Superfruits
Hälsa
-Bantning & Vikt
-Risker med mat
-Kosthållning
Svensk forskning
Matlagning
-Kött & grönt recept
-Vegetariska recept
-Ingredienser
Drycker
Träning & idrott
Fråga personliga tränaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
 Föräldrar & barn
Barn
Graviditet
Svensk forskning
Sex & relationer
Hälsa/Sjukdom
Familj/Relationer
- Att välja partner
- Blixtförälskelse
- Familjen
- Kyssar
- Kyssar och annan
- Minskad sexuell lust
- Otrohet
- Samlivsproblem
- Seniorsex
- Seniorsex 2
- Sex och äldre
- Sex på skilda villkor
- Sex, mer än samlag
- Sexualitetens moral
- Sexualupplysning
- Tonårsgraviditet
- Ungdomars sexvanor
Manlig sexualitet
Kvinnlig sexualitet
Homo- & bisexualitet
Transexualitet
Sexuella företeelser
Svensk forskning
Njutning & skönhet
Själ & psyke
Hälsa
Stress
Samhälle
Träning & idrott
Fråga idrottsläkaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
Tandvård
Fråga tandläkaren
 Artikelarkiv

�Sex & Relationer » Familj/Relationer

Sexualitetens moral
Du skall icke ha begär till din nästas hustru. Andra Moseboken 20:17, nionde budet

Sexualitet och religion
De flesta etiska diskussionerna rörande sexualiteten har gällt vad man inte får göra. De grundar sig ofta på religionens syn på sexualiteten. Religionen förskriver de sexuella normerna och bedömer moralen i handlingarna. Den katolska kyrkan fördömer preventivmedel och abort och förordar celibat för präster, munkar och nunnor. De kristna kyrkorna anser i princip att sexualiteten hör ihop med äktenskapet och att äktenskapet är ett sakrament. Sexuella handlingar utanför äktenskapet liksom sexuella handlingar mellan personer av samma kön är synd.

Den sexuella frigörelsen
I vårt moderna västerländska samhälle försöker man komma bort från den negativa kristna synen på sexualiteten. Man vill se sexualiteten som hälsosam och helst kunna hänge sig passionerat åt den. Den sexuella frigörelsen under 1970-talet var ett försök att bryta de gamla moraliska värderingarna och överskrida gränserna. I filmen Tillsammans illustrerar regissören Lukas Moodysson denna nya sexualmoral i hetero- och homosexuella scener.

Har vi förlorat alla sexuella normer och etiska riktlinjer? Vem får ha sex med vem?
Är det etiskt försvarbart för en sexterapeut att ha sex med en patient/klient om båda känner sexuell attraktion? Enligt de flesta västerländska etiska regler, så också de nordiska, är det fel och i så fall nödvändigt att bryta terapin. I den holländska tvååriga sexologutbildningen vid det s.k. Humaniversity ingår sexuella relationer, kramar och erotisk dans med syftet att frigöra eleverna kroppsligt, sexuellt och emotionellt. I programmet ingår flera timmars nakendans med förbundna ögon med motiveringen att eleverna skall lära sig att öppna sig för andra kvaliteter och attraktioner än utseendet hos den eventuella partnern. Om och på vilket sätt eleverna som utbildade sexologer kommer att överföra dessa övningar i sina terapier framgår inte.

Surrogatpartners i terapin?
Är det etiskt försvarbart att i sexterapier använda sig av s.k. surrogatpartners i de fall då klienten själv inte har någon partner? Detta har bl.a. diskuterats i den nordiska sexologiska föreningen i
samband med formuleringen av etiska regler för sexologer. Uppfatt-ningarna i den etiska kommittén varierar. I Sverige skulle en sådan lösning mot betalning anses som koppleri. I många andra länder exempelvis i Kanada är behandlingen accepterad och tillämpad.

Sexuella samaritert
Är det etiskt försvarsbart att i sjukvården använda personal som sexuella surrogatpartners till personer med grava fysiska eller psykiska funktionshinder? Dessa frågor har varit aktuella sedan man i Holland på 1970-talet introducerade s.k. sexuella samariter på handikappsinstitutioner. Liknande verksamhet förekommer också i Norden men mycket sporadisk på grund av många problem främst påfrestande bindningar mellan behandlaren och den handikappade.

Medicinsk behandling av sexualförbrytare
En idag synnerligen aktuell fråga är huruvida det är etiskt försvar-bart att kräva att en sexförbrytare underställer sig medicinsk behandling som minskar hans sexuella lust och därmed risken att han upprepar sitt brott? Många skulle utan tvekan svara ja på den frågan i synnerhet om offren är barn.

Kulturella skillnader
Sexualmoral och sexologisk etik är olika i skilda kulturer. I vissa asiatiska kulturer är incest accepterat och tillämpat. För att behålla mannen i familjen händer det att hustrun överlämnar en dotter som hans sexualpartner. Detta vore otänkbart i Sverige.

Könsstympning hos kvinnor
I och med invandringen har vi i Sverige fått nya sexualmoraliska problem. Ett är den kvinnliga omskärelsen, som vi uppfattar som en omoralisk könsstympning med livslång skadlig effekt. Flera av landets barnmorskar och gynekologer är tillsammans med oortodoxa yngre afrikanska kvinnor engagerade i upplysningsarbete med syfte till att minimera förekomsten av dessa ingrepp.

Referens
P.O. Lundberg: Sexologi, 1994.

Maj-Briht Bergström-Walan
Leg.psykolog, sexolog, leg. barnmorska

Maj-Briht Bergström-Walan   Källa: Medical Link Datum: 00-09-13

Utskriftsformat Tipsa en vän!

Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan