PRIMAVI
Mat & dryck
Fråga dietisten
Råd/Reflektioner
Matlexikon
Näringslära
-Livsmedelsgrupper
-Vegetabiliskt
-Kosttillskott
- Antioxidanter
- Functional foods
- Ginkgo
- Grönt te mot cancer
- Het som chili
- Kosttillskott
- Olivolja skyddar
- Syn, hud, slemhinnor
-Superfruits
Hälsa
-Bantning & Vikt
-Risker med mat
-Kosthållning
Svensk forskning
Matlagning
-Kött & grönt recept
-Vegetariska recept
-Ingredienser
Drycker
Träning & idrott
Fråga personliga tränaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
 Föräldrar & barn
Barn
Graviditet
Svensk forskning
Sex & relationer
Hälsa/Sjukdom
Familj/Relationer
Manlig sexualitet
Kvinnlig sexualitet
Homo- & bisexualitet
Transexualitet
Sexuella företeelser
Svensk forskning
Njutning & skönhet
Själ & psyke
Hälsa
Stress
Samhälle
Träning & idrott
Fråga idrottsläkaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
Tandvård
Fråga tandläkaren
 Artikelarkiv

�Mat & Dryck » Kosttillskott

Antioxidanter
Effektivt vapen mot farliga fria radikaler

Ännu återstår dock gåtan hur de ska skydda i form av kosttillskott
Trots att antioxidanter i flera forskningsstudier har visat sig ha en skyddande effekt mot de skadliga fria syreradikalerna har de i regel hittills inte lyckats ge några banbrytande resultat när de tillförs som kosttillskott. En av de världsledande på området, forskaren Barry Halliwell, kallar det antioxidantparadoxen.

Fria syreradikaler anses spela en avgörande roll vid uppkomsten av bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer, inflammatorisk sjukdom och demens. Med en fri radikal menas varje molekyl som har en oparig, udda elektron i sitt yttre elektronskal. I kroppens försvar mot fria syreradikaler ingår flera enzymsystem och ett stort antal antioxidativa ämnen, där bland annat C- och E-vitamin är viktiga komponenter.

Många forskningsstudier ha pekat på att man genom att tillföra kroppen födoämnen som är rik på antioxidativa ämnen som kosttillskott fås skydd mot fria syreradikaler. Hittills har dock extra tillskott av olika antioxidanter gett förhållandevis blygsamma resultat. I en nyligen publicerad artikel i den ansedda medicinska tidskriften "The Lancet" diskuterar en av de världsledande på området, Barry Halliwell, orsaken till de motstridiga resultaten - i vad han kallar "antioxidantparadoxen".

Här följer några exempel på paradoxer:
* Personer som äter mycket frukt och grönsaker lider mindre risk att drabbas av cancer och har dessutom förhöjda nivåer av beta-karoten i blodet. Själva beta-karotenet har dock ingen skyddande effekt mot cancer. En forskningsstudie har till och med visat att kosttillskott med beta-karoten snarare ökar cancerrisken hos rökare.

* En frukt- och grönsaksrik kost minskar risken för att arvsmassan, DNA, skadas av fria syreradikaler. Denna typ av skada är en avgörande riskfaktor för utvecklingen av cancer. Flera studier har dock visat att tillförsel av C- och E-vitamin eller beta-karoten inte förmår minska skadorna på DNA.

* I en stor forskningsstudie, den så kallade CHAOS-studien, visade resultaten att extra tillskott av E-vitamin skyddade mot icke dödlig hjärtinfarkt. I en likande studie, GISSI-Prevenzione-studien, hittades inga liknade samband. I CHAOS-studien kunde forskarna även visa att antalet fall av dödlig hjärtinfarkt ökade när man tillförde E-vitamin.

* Genom att bara få i sig små mängder C-vitamin ökar risken för DNA-skador, paradoxalt nog ökar risken också om C-vitamin doserna blir alltför stora.

* I flera studier har forskarna kunnat visa att hög konsumtion av E-vitamin är kopplad till minskad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. I den nyligen publicerade HOPE-studien kunde forskarna dock inte påvisa någon skyddande effekt av E-vitamin.


Försök till förklaringar:
*Den skyddande effekten av en viss föda är inte samma sak som en skyddande effekt av antioxidantia i denna föda. En beta-karoten-rik föda skyddar mot utveckling av cancer, men beta-karoten i sig är inte den skyddande substansen.

* Fria radikaler och ämnen med liknande funktion är i allmänhet är starkt oxiderande ämnen till skillnad från de skyddande antioxidanterna som är reducerande substanser. Ju mer reducerande ett ämne är desto bättre fungerar det som antioxidant. Det har dock stor betydelse att flera viktiga processer i kroppen övergående kräver en mer oxiderande miljö än resten av cellen. Ett exempel är nybildade proteiner som behöver en oxiderade miljö för att kunna utvecklas på ett riktigt sätt. Vidare kräver många så kallade transkriptionsfaktorer (faktorer som stimulerar kopieringen av gener) en övergående oxidation för att fungera. Programmerad celldöd, så kallad apoptos, är en komplicerad funktion som i vissa fall är positiv och i andra negativ. Den programmerade celldöden åtföljs alltid av en viss ökning av oxidationen inne i cellerna. Är oxidationen för stor stoppar hela processen genom att enzymerna som deltar i processen inaktiveras. Antioxidanter kan därför ibland hämma och i vissa fall underlätta programmerad celldöd.

* Kosttillskott som innehåller antioxidantia kan ibland vara skyddande men i vissa fall förvärras skadan, beroende på när i ett tidsförlopp de tillförs kroppen. Vissa så kallade övergångsmetaller som järn och koppar kan starkt öka bildningen av fria radikaler. Dessa metaller kan i sin tur frigöras av fri radikaler. När metallerna frigörs kan tillförseln av antioxidanter påverka metallerna på ett sådant sätt att de ger ytterligare friradikalbildning.

* I en allsidig och varierad kost med rikligt med frukt och grönt ingår hundratals antioxidativa ämnen. Det kan därför vara svårt att försöka efterlikna naturen gnom att ge ett eller ett fåtal antioxidantia.

* När E-vitamin reparerar oxiderade fettsyror förvandlas vitaminet självt till en fri radikal. För att E-vitaminet inte ska förlora sin skyddande förmåga krävs att det återbildas till aktiv, reducerad E-vitamin. Denna återbildning kan ske var för sig av såväl C-vitamin som Q10 och glutation (GSH). Dessa tre ämnen blir då själva fria radikaler med krav på aktivering av dessa. Detta kan ske med hjälp av ett kroppseget ämne som kallas dihydro-lipoinsyra. Antioxidantiassystemet måste ses som en relativt komplicerat system där tillförseln av en enstaka komponent sällan får någon positiv effekt. Ett exempel på att en kombination av antioxidantia kan skydda mot till exempel hjärt-kärlsjukdom är dock den så kallade ASAP-studien. Den visade att tillförseln av en kombination av 200 milligram E-vitamin och 500 milligram C-vitamin minskade tillväxten av ateroskleros (åderförkalkning) i halskärlen med 45 procent bland männen som deltog i studien. Hos rökarna var minskningen hela 63 procent! Men denna ökning gällde bara hos män, hos rökande kvinnor sågs inge säkerställd effekt.
* Balansen mellan olika typer av E-vitamin, så kallade tokoferoler, kan också vara av stor betydelse. Sedan årtusenden har vår kost dominerats av E-vitamin i form som kallas gamma-tokoferol men i den föda som vi äter idag ingår till största delen en variant av vitaminet som kallas alfa-tokoferol. Dessutom innehåller de allra flesta tillskott av E-vitamin alfa-tokoferolvarianten. Till följd av detta nås våra blodkärl framför allt av alfa-tokoferol och eftersom gamma-tokoferol har viktiga funktioner som inte alfa-tokoferol har kan det påverka oss negativt. När den viktiga kväveoxiden (NO) reagerar med den fria syreradikalen superoxid bildas det mycket skadliga ämnet peroxynitrit, som dessutom kan söderdelas i den allra farligaste fria radikalen hydroxylradikal. Till skillnad från alfa-tokoferol förmår gamma-tokoferol att ta hand om den farliga peroxynitriten. Ett av de få ytterligare ämnen som kan göra detta är hydroxytyrosol, som bland annat finns i extra virgin olivolja.

Trots en intensiv forskning är kunskaperna om fria radikaler och antioxidanter långt ifrån fullständiga. Antioxidantsystemet är mycket komplext och samspelet mellan de många komponenterna är fortfarande inte utrett. Därför kan man i regel ännu inte efterlikna de skyddande effekterna av en väl sammansatt föda genom att tillföra en eller ett fåtal antioxidanter.

Ett av nyckelproblemen är att kunna tillföra antioxidanter utan att hämma de funktioner där en övergående ökad mängd fria radikaler (oxiderande miljö) är viktig. Mängden av metaller som järn och koppar i kroppen kan också får större betydelse och ämnen som kan binda dessa (kelatorer) kanske får ökad betydelse. Med mer kunskap kan kanske forskarna i framtiden lyckas med att efterlikna naturen på konstlad väg. Tills vidare är det enda säkra sättet att äta en riklig och varierad kost med stora inslag av frukt och grönt.

Olle Haglund

Bearbetad av Ola Blomqvist


Olle Haglund   Källa: PrimaVi Datum: 00-05-09

Utskriftsformat Tipsa en vän!

Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan