PRIMAVI
Mat & dryck
Fråga dietisten
Råd/Reflektioner
Matlexikon
Näringslära
-Livsmedelsgrupper
-Vegetabiliskt
-Kosttillskott
-Superfruits
Hälsa
-Bantning & Vikt
-Risker med mat
-Kosthållning
Svensk forskning
Matlagning
-Kött & grönt recept
-Vegetariska recept
-Ingredienser
Drycker
Träning & idrott
Fråga personliga tränaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
 Föräldrar & barn
Barn
Graviditet
Svensk forskning
Sex & relationer
Hälsa/Sjukdom
Familj/Relationer
Manlig sexualitet
Kvinnlig sexualitet
Homo- & bisexualitet
Transexualitet
Sexuella företeelser
Svensk forskning
Njutning & skönhet
Själ & psyke
Hälsa
Stress
Samhälle
Träning & idrott
Fråga idrottsläkaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
Tandvård
Fråga tandläkaren
 Artikelarkiv

�Artikelarkiv
Cancer
51 gener visar vem som har störst chans att besegra bröstcancer (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2009-06-02)
Aggressiva bindvävstumörer har opererats bort i onödan (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Akupunktur lika effektivt utan nålstick (2008-11-27 Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Andnöd ger ökat beroende hos patienter med lungcancer (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Ändrad strålbehandling av liposarkom (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Antibiotika i tid kan förebygga magsäckscancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-06-02)
Arsenik ökar lungcancerrisken för Rönnskärsanställda (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Att drabbas av cancer i tonåren - psykosociala konsekvenser (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-05-08)
A-vitamin för behandling av svår barntumör (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Bakterieinfektioner och magcancer (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Barn som behandlats för hjärntumör behöver oftare stöd även som vuxna (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Barnleukemi startar ofta redan under fosterlivet ()
Bättre behandling av akut leukemi i sikte (2009-03-26 Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Bättre bot för njurcancer? (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Bättre cancerbehandling med effektivare dosberäkning (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Bättre medicinering för cancerpatienter (Pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola)
Bättre metod för tidig upptäckt av tarmcancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Behandling mot cancer i urinblåsan kan förbättras (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Bekämpningsmedel ökar risken för prostatacancer (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Bevisat att förlust av cellernas minne orsakar cancer! (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Bildterapi hjälper kvinnor med bröstcancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Biopsi från lymfkörtlar i armhålor kan vara onödigt i många fall av bröstcancer ()
Blockering av kaliumjonflöden dödar lungcancerceller (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Blodkärl skiljer sig mellan tumör- samt frisk vävnad ()
Blodkärlsbildning en angreppsväg mot njurcancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Broccoli skyddar mot cancer ()
Bröstcancer (Ludmila gav bröstcancern ett nytt ansikte)
Bröstcancer (Framgångsrik kamp mot bröstcancer. Intensiv debatt om mammografins nytta)
Bröstcancer: östrogen bidrar till kärlbildning (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Bröstcancersjuka kan slippa onödigt ingrepp (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Cancer i äggstockarna (Motion minskar risken för cancer i äggstockarna)
Cancer i livmodershalsen kan förebyggas med test ()
Cancerbehandling kan bli effektivare (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Cancerceller som delar sig pga syrebrist ()
Cancerdiagnos ökar risk för självmord och hjärtkärlsjukdom (2009-12-15 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Cancerökning i Sverige kan kopplas till Tjernobylolyckan (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Cancerpatienter kan få snabb smärtlindring via nässpray (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Celldöd och könshormoner vid livmodercancer (Pressmeddelande från Umeå universitet. )
Cellfusion kan förklara cancerspridning (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Cellgift i urinblåsan efter canceroperation onödigt (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Central faktor bakom cancer i huvud- och halsregionen under luppen (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-02-14)
Datormodell vid hudcancer? ()
Den brittiska regeringen kommer inte att uppfylla sina åtaganden att minska cancerdödligheten år 2010 ()
DNA fingeravtryck kan komma att effektivisera behandling av bröstcancer ()
Dubbel risk för livmoderhalscancer trots operation (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Dubbel risk för livmoderhalscancer trots operation (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Dubbelt så hög risk för vissa bröstcancertyper vid långvarig hormonbehandling (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Dubbelt så stor cancerrisk för snusare (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Effektivare cancerbehandling med nya målinriktade läkemedel (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-02-28)
En genfamilj av möjliga tumörhämmare identifierad (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Enkelt ljustest kan förebygga hudcancer (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Enzym ny potentiell måltavla för blodcancerbehandling (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2008-08-11)
Etablerad sanning kullkastad inom cancerforskningen (Pressmeddelande från Lunds universitet )
Exposition för magnetiska fält visar ett samband med barnleukemi ()
Extremt lågfrekventa magnetfält ökar inte risken för bröstcancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet. )
Faktor som ger metastaser upptäckt (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Fet fisk skyddar mot prostatacancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Fiberrik mat kan skydda mot bröstcancer (Pressmeddelande från Lunds universitet 2008-11-07)
Fler omogna celler i hjärnan tros skapa grogrund för cancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Följ Ludmilas exempel; beteendemodifikation hjälper kvinnor med bröstcancer ()
Förändringar i cellers energiomsättning kan leda till sjukdom (2009-02-10 Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Förändringar i flerfunktionsgener ger cancer hos barn och unga (2009-03-03Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Forskare ett steg närmare cancervaccin ()
Forskare finner naturlig inhibitor av bröstcancergen ()
Forskare identifierar inhibitorer för nykärlsbildning i gallblåsecancer ()
Forskare upptäckt hur ett läkemedel hämmar cancer ()
Forskarna ett steg närmare vaccin mot cancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Forskning avslöjar cancercellernas skyddsmekanismer (Örebro universitet)
Försök med cancervaccin inger hopp (Skräddarsytt vaccin ska höja immunförsvarets kapacitet)
Försvagat herpesvirus hjälp i kampen mot hudcancer ()
Foto avslöjar cancer i munhålan (Pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola)
Fysiskt aktiva har minskad risk för prostatacancer (2009-10-28 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Fytoöstrogenrik kost skyddar mot prostatacancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Gener som kan orsaka hjärntumörer kartlagda (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Genetik bakom skillnader i dödlighet vid prostatacancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Genetisk testning leder till förebyggande kirurgi mot bröst och äggstockscancer ()
Genförändring efter solbestrålning vanligare hos patienter med ärftliga anlag för malignt melanom (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Genskador kartlagda för bröst- och tjocktarmscancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Genterapi framgångsrik mot prostatacancer ()
Graviditet påverkar prognosen vid bröstcancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Hämning av blodflöde till cancer kan bli en effektiv behandling i framtiden ()
Hårfärgningsmedel kan ge dig cancer ()
Harmlöst virus kan i framtiden bota cancer (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Hjärn-stamceller mot cancer? (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Hög ålder ingen anledning att avstå tilläggsbehandling efter bröstcancer (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2008-03-11)
Hög dos cytostatika samt benmärgstransplantation verksam mot avancerad bröstcancer ()
Hög livskvalitet ett år efter brachyterapi för prostatacancer ()
Högt blodsocker och övervikt ökar risken för cancer (Pressmeddelande från Umeå universitet 2009-05-29)
Hopp om enkelt blodtest för bröst- och äggstockscancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Hopp om immunterapi mot cancer i huvud och hals (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Hormonbehandling kan ge prostatacancer mer aggressiva egenskaper (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Huvudkontakt ledtråd i kriget mot cancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-04-10)
I skuggan av en hotad existens - om hur det är att leva med malignt lymfom (Pressmeddelande från Växjö universitet)
Immunförsvaret påverkar risken för livmoderhalscancer (2009-03-06 Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Inflammationsprocesser viktiga vid prostatacancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Inflammationsreaktioner av betydelse för hudcancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ingen gemensam orsak till inflammatorisk tarmsjukdom och koloncancer ()
Ingen ökad risk för hjärntumör efter 10 års mobiltelefonanvändning (Karolinska Institutet)
Ingen risk för spridning av cancer genom blodtransfusioner (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Inget samband visat mellan ultraljud och barnleukemi ()
Internationell allians mot cancer i världen ()
Invandrarkvinnor får oftare livmoderhalscancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-09-03)
Jakt på korrekta markörer för bättre cancerdiagnostik (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Järntillskott behövs vid behandlingav blodbrist hos cancerpatienter (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Kaffe kan skydda mot bröstcancer (Pressmeddelande från Lunds universitet 2008-04-22)
Känslighet för cellgifter påverkar behandlingen (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-09-26)
Kirurgi mot cancer i tjocktarm/anus lönar sig hos äldre patienter ()
Kliniker undersöker spridning av tumörer olika noggrant (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Kolesterolsänkande medicin kan vara verksam mot cancer (2009-10-03 Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Kombinationsteknik kan förbättra tumörbehandling (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Kombinerad hormonbehandling medför högre risk för bröstcancer än singelhormonterapi ()
Kontroll för celldelning påverkar vilken typ av cancer som uppkommer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Koppling mellan (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Koppling mellan charkuteriprodukter och magcancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Kraftig ökning av HPV-positiv tonsillcancer (2009-04-02 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Kroppens (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Kvalitetssäkring vid strålbehandling (2008-12-08 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Kvinnor med bröstcancer kan få behandling med strålning i onödan ()
Kvinnor med cystbildningar i brösten har högre risk för att få cancer ()
Kvinnor med nedärvd bröstcancer löper högre risk för metastaser ()
Kvinnor som återinsjuknar i bröstcancer behöver särskilt stöd (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2008-04-28)
Låga nivåer av blodkärlsbildande faktorer indikerar aggressiv njurcancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Längre överlevnad efter skräddarsydd kemoterapi mot högrisk primär bröstcancer ()
Lättare förutsäga framtiden för leukemipatienter (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-02-18)
Lovande cancerforskning på Huddinge sjukhus ()
Lymfochip skiljer mellan två cancerformer ()
Målsökande antikroppar verktyg mot cancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Målsökande cancerbehandling fungerar (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Män med prostatacancer berättar (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Män som vägde mycket vid födelsen löper ökad risk att dö i prostatacancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Många hinder i barncancervården för familjer med utländsk bakgrund (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-07-15)
Många småsyskon riskfaktor för hjärntumör (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Marijuana verksamt mot hjärntumörer hos råttor ()
Mekanism bakom hyperaktivitet i bisköldkörteltumörer kartlagd (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Mikroarrayteknik kan göra det lättare att förutsäga patientsvar på adjuvant terapi för bröstcancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Mikrovågor hjälper läkarna att tidigt upptäcka bröstcancer hos yngre kvinnor (Pressmeddelande från Mälardalens högskola 2009-06-10)
Misteln kan bli cancermedicin (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Mobiltelefonanvändning och hörselnervstumör (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Mobiltelefoner kan ge dig ögoncancer ()
Molekyler som kan söka upp cancerceller i kroppen (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Motion kan minska hjärnskador uppkomna av strålbehandling (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2008-09-03)
Motion minskar dödlighet i cancer hos män (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-05-29)
Nanoteknik i kampen mot prostatacancer (Pressmeddelande från Lunds tekniska högskola, LTH)
Naturligt försvar mot cancer visar vägen till nya behandlingsmetoder (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Normalt DNA-innehåll ger längre överlevnad vid njurcancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Ny ärftlig bröstcancergen upptäckt (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Ny behandling för inoperabel lungcancer ()
Ny bild av enzymreaktion kan leda till nya läkemedel mot cancer ()
Ny biologisk klassificering av äggstockscancer - En möjlighet till bättre överlevnad (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2008-05-21)
Ny cancermedicin för hund - och människa? (Pressmeddelande från SLU 2008-05-08)
Ny cellprovsmetod kan ge bättre skydd mot livmoderhalscancer (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Ny cellprovsmetod kan ge bättre skydd mot livmoderhalscancer (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Ny diagnosmetod för svår cancersjukdom (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Ny forskning ger effektivare cancerbehandling (Pressmeddelande från Göteborgs universitet 2008-02-07)
Ny kunskap om benmärgstransplantation kan hjälpa leukemisjuka (2009-09-29 Pressmeddelande från Högskolan i Kalmar)
Ny kunskap om genreglering i Epstein-Barr virus ger ökad förståelse för dess cancerframkallande effekt (Pressmeddelande från Göteborgs universitet.)
Ny kunskap om mekanismerna bakom livmoderhalscancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Ny kunskap om vilka GIST-tumörer som kan behandlas med medicin (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Ny lovande leukemimedicin testas i USA ()
Ny målsökande molekyl mot cancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Ny metod att tidigt se om cancertumörer svarar på behandling (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ny metod för att upptäcka grovtarmscancer i ett tidigt stadium (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ny metod för behandling av cancer i bukspottkörteln (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Ny potentiell måltavla för cancerbehandling (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Ny röntgenmetod kan underlätta cancerdiagnos (Pressmeddelande från KTH (Kungliga Tekniska högskolan))
Ny studie skall utröna effekten av COX2hämmare vid cancer ()
Ny syn på cancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Ny teknik förbättrar strålbehandling mot cancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Ny teknik kan upptäcka gömda metastaser hos kvinnor med bröstcancer ()
Ny upptäckt förklarar canceruppkomst (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Ny upptäckt ger tumörpatienter säkrare diagnos (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Ny upptäckt om tillväxtfaktor kan bli genombrott för cancerforskning (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-09-02)
Nya behandlingsformer vid avancerad ben och bröstcancer ()
Nya bröst med säkrare metod (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Nya bröstcancergener funna (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Nya forskningsrön kan ge snabbare diagnos vid livmoderkroppscancer (2009-01-28 Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Nya insikter om hur det cancerrelaterade proteinet (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Nya lovande behandlingsmetoder för dödlig buktumör (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Nya lovande markörer för tidig sjukdomsdiagnos (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Nya metoder mot lungcancer ()
Nya modeller kan förbättra dosering vid cellgiftsbehandling (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Nya möjligheter att behandla barn med cancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Nya möjligheter för behandling av barnleukemi? (2008-11-12 Pressmeddelande från Lunds universitet)
Nya potentiella läkemedel mot tumörer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Nya rön om genetisk signalering med anknytning till cancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Nya rön om hur metastaser bildas från prostatacancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Nya studieresultat kan hjälpa patienter med cancer ()
Nya vägar för bättre behandlingseffekt av cellgiftet cisplatin (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-08-26)
Nyfunnet samband mellan inflammation och tumör kan ge ny cancermedicin (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Nytt cancervaccin stryper tumörers blodförsörjning (Karolinska Institutet)
Nytt läkemedel mot cancer har god effekt med minimala biverkningar ()
Nytt läkemedel och kirurgi lovande behandling mot gist (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Nytt riskpoängsystem fastställer prognosen för GIST-patienter (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Nytt sätt angripa cancer (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Nytt sätt att bryta ner tumörcellernas försvar (2008-11-20 Pressmeddelande från Lunds universitet)
Nytt sätt att förebygga livmoderhalscancer (2009-01-14 Pressmeddelande från Lunds universitet)
Nytt stöd för broccolis och andra korsblommiga grönsakers skyddande effekt mot cancer (Förtäring ger 35 procents lägre risk för lungcancer)
Nytt test på gång som kan förutsäga risken för en andra bröstcancer ()
Nyupptäckt länk mellan fettomsättning och cancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Ökad dos av radioterapi (strålning) reducerar risken för återfall av bröstcancer ()
Ökad risk för manlig bröstcancer vid östrogenbehandling (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-10-13)
Okända bröstcancergener ökar risken för nya brösttumörer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Olivolja verkar skydda mot cancer i tarmarna ()
Onödiga cellgiftsbehandlingar kan undvikas genom proteinstudier (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-05-20)
Optimerad strålbehandling med radioaktiva läkemedel kan bota fler cancerfall (Pressmeddelande från Göteborgs universitet 2008-07-09)
På jakt efter förändringar vid blodcancer (Umeå universitet)
Papillomvirus kan ge cancer i munnen (Pressmeddelande från Malmö högskola)
Patienter med cancer i tunntarmen lever längre än förr (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Personal som arbetar inom cancervården är ofta utbrända ()
Produktion av fria syreradikaler kan leda till magcancer (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Prostacancer - mannens gissel (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Prostatacancer (Varma tomater - hett skydd mot prostatacancer)
Prostatacancer (Ny behandlingsmetod mot prostatacancer prövas i Sverige. Efter ingreppet kan patienten gå hem samma dag)
Prostatacancer ()
Proteinet CD43 kan ge tjocktarmscancer (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Proteinvärden ger information om njurcancer (Pressmeddelande från Umeå universitet. )
Psykologiska reaktioner vid bröstcancer är viktiga ()
Risken för att få bröstcancer kopplat till gen som reglerar triglycerider ()
Rökning ökar risk för hudcancer ()
Rön från Umeåforskare om hur celler kan undvika mutationer (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-10-09)
Rutin screening för livmodercancer onödig för patienter som tar tamoxifen ()
Så sprids cancer i kroppen (- Ny intressant studie ger hopp)
Säkrare och mer skonsam behandling av hudcancer (Pressmeddelande från Chalmers tekniska högskola.)
Screeningprogram bra skydd mot livmoderhalscancer visar nationell studie (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-04-30)
Signaleringsvägar i cellen (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Signalstopp första steget mot nya cancermediciner (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Sjuksköterskor lika bra som psykologer på att stötta cancerpatienter (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Skräddarsydd dosering av cellgift effektivt vid behandling av bröstcancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Skyddar ämnen i fullkornsprodukter mot prostatacancer? (
Pressmeddelande från Umeå universitet)
Socioekonomiska långtidsföljder efter barncancer i centrala nervsystemet (Karolinska Institutet)
Solljus minskar risken för cancer i lymfkörtlarna (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Solning har dubbelroll för hudcancer (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Stöd från arbetsgivaren viktigt vid bröstcancer (2008-11-13 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Strålbehandling vid bröstcancer ger bättre överlevnad ()
Studie undersöker alkohol och bröstcancerrisk (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Studier av råttor kartlägger gener bakom livmoderkroppscancer (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Svamp-ämne mot prostatacancer? (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Svårare canceroperation kräver mer erfaren kirurg (Pressmeddelande från Karolinska Institutet. )
Svårt att ge prognos för tidig prostatacancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Svenska forskare rekommenderar kortare tidsintervall mellan screening för bröstcancer hos kvinnor yngre än 50 ()
Svenskfödda får oftare livmoder- och äggstockscancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-10-02)
Telomerlängden kan fungera som prognostisk markör vid bröstcancer (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-10-02)
Tidig detektion och prevention av koloncancer ()
Tidig operation av testikelmissbildning skyddar mot cancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Tillväxthormon ökar risken för prostatacancer (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-05-22)
Tjocktarmscancer (Ökar i västvärlden)
Trötthet i samband med cancer måste behandlas i tid (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Tumörceller utvecklar resistens mot sitt eget "självmordsprogram" (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-09-25)
Tumörens omgivning viktig för effekten av behandling vid spridd prostatacancer (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Två nya bröstcancergener identifierade (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Två stora studier bekräftar att sigmoideoskopi i många fall misslyckas med att identifiera tjocktarmscancer ()
Typ av barncancer påverkar föräldrarnas reaktion (2008-12-05 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ultravioletta strålning (Solens ultravioletta strålning ökar risken för hudcancer)
Umeåforskare föreslår nytt sätt att spåra prostatacancer (2009-05-15 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Umeåforskare publicerar upptäckt: Amyloider kan vara inblandade i prostatacancer (Pressmeddelande från Umeå universitet 2009-05-25)
Umeåmetod för strålbehandling av hjärnan effektiv (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Umeårön möjliggör säkrare prognos vid bröstcancer (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-05-15)
Uppkomst av vuxenleukemi klarläggs (Pressmeddelande från Linköpings universitet 2008-01-28)
Uppmuntran från läkare samt patientmedvetenhet kan påverka kvinnors deltagande i screening för cancer i tjocktarm ()
Uppmuntrande resultat med nya cancerdroger ()
Upptäckt av ursprung till hjärntumör (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2009-05-07)
Upptäckt från samarbetande Umeåforskare: Cannabisreceptor kan ge nytt sätt att bedöma prostatacancer (2008-12-15 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Upptäckten av cellens vattenlås öppnar för nya cancermediciner (Pressmeddelande från Göteborgs universitet 2009-06-17)
Utbildningsnivå påverkar risken för cancer och chansen att överleva (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Utlandsfödda har lägre risk för prostatacancer (2008-11-14 Pressmeddelande frånKarolinska Institutet)
Utrymning av lymfkörtlar i axiller bra terapi vid bröstcancer ()
Värktabletter hjälper mot barncancer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Viktig bindvävssubstans i benmärgenhar samband med leukemi (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Viktig pusselbit inom cancerforskning (Pressmeddelande från Karlstads universitet 2008-05-12)
Viktigt steg mot bot av aggressiv urinblåsecancer (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Vitamin A analog kan skydda yngre kvinnor mot bröst.-och äggstockscancer ()
Vitamin D analog kan komma bli ett läkemedel som kan förebygga cancer ()
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan