PRIMAVI
Mat & dryck
Fråga dietisten
Råd/Reflektioner
Matlexikon
Näringslära
-Livsmedelsgrupper
-Vegetabiliskt
-Kosttillskott
-Superfruits
Hälsa
-Bantning & Vikt
-Risker med mat
-Kosthållning
Svensk forskning
Matlagning
-Kött & grönt recept
-Vegetariska recept
-Ingredienser
Drycker
Träning & idrott
Fråga personliga tränaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
 Föräldrar & barn
Barn
Graviditet
Svensk forskning
Sex & relationer
Hälsa/Sjukdom
Familj/Relationer
Manlig sexualitet
Kvinnlig sexualitet
Homo- & bisexualitet
Transexualitet
Sexuella företeelser
Svensk forskning
Njutning & skönhet
Själ & psyke
Hälsa
Stress
Samhälle
Träning & idrott
Fråga idrottsläkaren
Idrott
Mental träning
Vardagsmotion
Samhälle
Skador
Tandvård
Fråga tandläkaren
 Artikelarkiv

�Artikelarkiv
Nervsystem
"Störande beteende" som kommunikation (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Äldre hjärnor kan lära nya tricks ()
Allmänläkare och antidepressiva medel (Pressmeddelande från Lunds universitet )
Alzheimers sjukdom oftast ärftlig (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Amerikaner är idag mer villiga att tillstå att de har psykiska problem ()
Amerikanska riktlinjer rekommenderar tidig screening för autism ()
Aminosyror ger snabba nervsignaler (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Amyloid - sjukdomsorsak och möjlig tillverkare av nanoelektronik (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Anabola steroiders inverkan på hjärnan (2009-09-25 Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Analys av blod och ryggvätska visar grad av hjärnskada (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Anhöriga mest utsatta när psykiatrin brister (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Anhöriga som är närvarande vid tester för hjärnstamsdöd accepterar bättre sin förlust ()
Änkor till cancerdrabbade ofta känslomässigt isolerade (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-04-08)
Apor styr robotarm med hjälp av signaler från hjärnan ()
Arbetet omvärderas efter en hjärnskada (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Arbetsstress lika farligt som rökning och livsstil ()
Ärftlig ALS kopplad till minskad elektrisk laddning i cellerna (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Återhämtning efter brännskada inte lika för alla (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Att leva med Parkinsons sjukdom (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Att skapa bilder läker själen lika bra som samtalsterapi (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-05-15)
Avhandling om att mäta stress och hälsa (Pressmeddelande från Högskolan i Gävle 2008-05-05)
Avvikelser på kromosomerna hittade hos autistiska barn (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Bananflugeförsök nyckel till skelleftesjukan? (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-06-04)
Barn till äldre fäder har ökad risk för bipolärt syndrom (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-09-02)
Barnbarnslösheten en återuppväckt sorg vid 50 plus (Pressmeddelande från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap)
Barns psykiska hälsa syns inte i skolhälsovårdsjournalen (Pressmeddelande från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 2008-05-13)
Bättre bilder på hjärnan (Pressmeddelande från Linköpings universitet. )
Bättre demensvård med nytt IT-system (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Bättre diagnos av smärta hos barn ()
Bättre diagnostik av mesoteliom (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Bättre känsel efter nervskador (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Beakta smärtor i behandling av stressbesvär (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Besvärsteckning och sporrar avslöjar nervsmärtan (2009-02-16 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Betaferon vid MS är inte kostnadseffektiv behandling och ger endast förbättring på kort tid ()
Beteendemodifiering kan hjälpa barn lösa sina sömnproblem ()
Biomarkörer för Alzheimers kan användas i läkemedelsstudier (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Biosensor hittar skadligt protein (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Blodprov kan visa hur allvarlig hjärnskada är (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Botulinumtoxin kan vara en framtida hjälp för migränpatienter ()
Bra vård för allvarligt psykiskt sjuka finns men få har tillgång till den, visar avhandling (Pressmeddelande från Malmö högskola)
Bristande ekonomiska resurser ökar risk för depression (Pressmeddelande från Statens folkhälsoinstitut 2008-04-28)
Cancerdiagnos hos barn kan ge föräldrarna posttraumatisk stress (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Celldöd i hjärnan vid stroke (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Celler i hjärnbarken klarar sig bättre efter stroke (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Cellulärt enzym ny markör för Alzheimers sjukdom ()
Cykelhjälmar skyddar mot skallskador ()
Dåligt minne kan varna för depression (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Dans kan hjälpa barn och unga (Pressmeddelande från Karlstads universitet)
Defensiv stat och okritiska medier legitimerade lobotomierna (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Delaktighet bra för schizofrenipatienter (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Depåneuroleptika på gott och ont (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Depression kopplad till död vid hjärtsvikt ()
Depression orsakar immunbrist via nedsatt fysisk aktivitet ()
Depression under tonåren kommer ofta tillbaka i vuxen ålder ()
Depressioner bland de allra äldsta - vanliga och dåligt behandlade (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Depressionsbehandling bör inkludera patientens egen tro om hälsa ()
Depressionssjukdomar kostar Europa 118 miljarder (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Det är bara att sova på det.... ()
Diagnosen Cerebral Pares fortsätter minska i Västsverige (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Dofttest avslöjar demens flera år i förväg (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-10-07)
Effektiv behandlingsmetod för barn med förvärvade hjärnskador (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Elbehandling ger nya hjärnceller (Pressmeddelande från Lunds universitet)
En bit i pusslet om anabola steroiders påverkan (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
En konstruktiv syn på stress (Stressutlösta besvär - inte alltid orsakade av för mycket stressande....)
En lövskog nära dig minskar stress (SLU)
En sjättedel av patienter med epilepsi berättar inte om sina kramper ()
Engångskameror ger röst åt psykiskt funktionshindrade (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ensamhet (Ett komplext område)
Enzym funnen som kan spela viktig roll vid Alzhemiers sjukdom ()
Enzym kan skydda nervceller mot skada och sjukdom ()
Enzymer visar vägen mot framtida läkemedel vid Alzheimers sjukdom ()
Ett steg närmare transplantation av stamceller i hjärnan (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Få vänner ökar risken för störd sömn (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Familjevårdare av anhöiga med demens är mer infektionskänsliga ()
Fem dödsfall funna efter behandling med antipsykotiskt läkemedel ()
Flera gener som styr sjukdomen SLE har identifierats (Pressmeddelande frånUppsala universitet 2008-01-21)
Flyktingars hälsa försämras av stress ()
Flyt minskar stressrelaterad smärta (Pressmeddelande från Karlstads universitet)
Flyta effektivt mot stress och smärta (Pressmeddelande från Karlstads universitet)
Födelsevikten är korrelerad med kognitiv förmåga senare i livet ()
Föräldrar till cancersjuka barn behöver också få vård (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-05-26)
Förändrad kolesterolomsättning kan ligga bakom ALS (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Förändrat blodflöde i hjärnan vid stressyndrom (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Forskare finner hur anti-depressiva läkemedel verkar ()
Forskare finner vikten av sällskapsdjur vid äldre ålder ()
Forskare framkallar illusion av kroppsbyte (2008-12-03 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Forskare har identifierat kandidatgen för schizofreni (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Forskare identifierar dysfunktion vid Huntingtons sjukdom ()
Forskare identifierar ny gen som blockerar nervers tillväxt från att växa efter nervskada eller sjukdom ()
Forskarrön om schizofrenigen ger hopp om bättre läkemedel (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Forskning om kemiska stridsmedel ger ny kunskap om Alzheimers sjukdom (Pressmeddelande från FOI Totalförsvarets forskningsinstitut)
Forskning om nybildning och läkning av hjärnceller öppnar för ny behandling av demenssjukdomar (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Första mänskliga feromonet påvisat i mäns svett (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Förvirringstillstånden hos höftopererade äldre kan förhindras med utbildning och vårdprogam (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Framgångsrik behandling av svåra skallskador vid Norrlands universitetssjukhus (2008-11-12 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Friskt och sjukt åldrande ()
Frustrerat protein hotar våra nerver (Pressmeddelande från Stockholms universitet 2009-05-27)
Funktion klarlagd hos enzym som skyddar mot degenerativa sjukdomar (Uppsala universitet)
Fyra av tio som råkat ut för hjärnskakning har symtom efter ett år (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Fysisk aktivitet ökar antalet nya celler i den vuxna hjärnan (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Gammal hjärngåta närmar sig sin lösning (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Gemensamma orsaker bakom schizofreni och bipolär sjukdom (2009-01-16 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Gen som är ansvarig för åldrande funnen hos jäst ()
Genetiska framsteg ger bättre diagnostik av svåra barnsjukdomar (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Genkod för nervceller knäckt (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Genterapi för Parkinsons sjukdom? ()
Gentest och hjärnröntgen upptäcker tidig demens (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
God effekt av ljusterapi (2009-03-17 Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Goda och dåliga nyheter om genterapi mot cancer i hjärnan ()
Grön gubbe stoppar MS-sjuka (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Hjärnan har förmåga att återhämta sig ()
Hjärnan kan ta skada av höga ljudtryck vid vapenavfyrning (2009-01-19 Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Hjärnans viktiga fleromättade fettsyror, del 1 ()
Hjärnans viktiga fleromättade fettsyror, del 2. ()
Hjärnkirurgi kan vara framgångsrik vid svår Parkinson ()
Hjärnpatologi förutsäger inte demens ()
Hjärntrötthet efter hjärnblödning ökar risk för ångest och depression (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Hög förekomst av tidig och sen intellektuell nedgång efter by-pass-kirurgi ()
Hög östrogenhalt förebygger kognitiva besvär hos äldre kvinnor ()
Hög värme kan leda till hjärnskador (Forskare vid Uppsala universitet kartlägger sambandet)
Högklassig konferens om Alzheimers sjukdom och liknande sjukdomar i Stockholm ()
Huden är en del av balanssinnet (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Hunger ger via gherlin bättre inlärning och minne hos möss ()
Huntingtons sjukdom och programmerad celldöd ()
Huntingtons-forskning en bit på vägen (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Hur håller man en relation levande? ()
Hur kan man förstå könsskillnader i depression? (Umeå universitet)
Immunförsvaret aktiverat vid schizofreni (2009-11-18 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Immunproteiner kan spela en viktig roll vid hjärnans remodellering ()
Inflammation trolig orsak till Alzheimers sjukdom (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Informationsstress kan ge Alzheimerliknande symtom (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2008-05-30)
Inget samband mellan stress och resultat av provrörsbefruktning (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Intellektuella funktionshinder vanligt andra året efter stroke (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Intelligens och tidsprecision går hand i hand (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-04-16)
IRF5-genen en universell riskfaktor för autoimmuna sjukdomar? (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-02-21)
Johannesört lika effektivt som imipramin vid depression. ()
Kaffedrickande i medelåldern minskar risken för demens senare i livet (2009-01-15 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Kan man förebygga Alzheimer genom att behandla cirkulationsrubbningar? ()
Kärlekens luktorgan ()
Kirurgi vid Parkinsons sjukdom ()
Klar i knoppen av alkohol (En drink om dagen skyddar mot Alzheimers sjukdom)
Kliniskt projekt framgångsrikt för identifieringen av psykisk sjukdom hos äldre ()
Klumpar av proteinet SOD1 i ryggmärgens celler vid ALS (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Kognitiv beteendeterapi  bästa behandlingen mot sömnlöshet (Pressmeddelande från Örebro universitet)
Kolesterol nödvändigt för hjärnan (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Könsskillnader finns i hjärnan redan före födseln (2009-10-24 Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Kontinuerlig användning av anti-depressiva medel kan skydda hjärnan ()
Kontrovers bland forskare om hälsorisker av mobiltelefoner ()
Kortison kan förbättra läkningen av skadade nerver, visar avhandling (Pressmeddelande från Malmö högskola)
Kriget påverkar irakiers hälsa värre efter flykten (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Kroniskt sjuka känner oro och utanförskap (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Kroniskt trötthetssyndrom ( – en sjukdom med många symtom)
Kroppens aptit- och sömnreglerare detaljstuderad (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-04-28)
Krypningar i benen kartlagda (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Kulturen avgör vad som är psykisk sjukdom (2009-01-19 Pressmeddelande från Lunds universitet)
Kvinnliga sexbrottslingar ofta psykiskt sjuka (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-05-14)
Låg halt av antioxidanten glutation (GSH) stark prediktor för hjärt/kärlsjukdom ()
Låga nivåer av lågfrekvent buller stör på jobbet (Pressmeddelande från Göteborgs universitet.)
Lägre dopaminnivå på kvällen förklarar trötthet hos äldre (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-06-09)
Lågt natt-blodtryck skadligt för äldres hjärnor? (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Läkemedel effektivt mot svår Alzheimer (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Läkemedel och kognitiv terapi framgångsrik behandling vid paniksyndrom ()
Läkemedel slår olika trots samma dos (Pressmeddelande från Linköpings universitet. )
Långvariga psykosociala besvär vanliga efter trafikskador (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Lättare upptäcka markörer för neurodegenerativa sjukdomar (
Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Leder missade diagnoser av Restless legs till överförskrivning av sömnmedel? ()
Lite vård på rättspsykiatrisk klinik (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Lugn och beröring. Oxytocinets läkande verkan i kroppen ()
Lundaforskning om skydd mot nervgasskador (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Magbesvär kan även ha koppling till andra åkommor och övergrepp (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-06-11)
Magnetism orsakar inte övernaturliga upplevelser (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Majoriteten av 95-åringarna lider av psykisk sjukdom (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet )
Mammor till barn med kroniska sjukdomar får ofta depressiva besvär ()
Man måste inte vara sjuk för att man är ofrisk ()
Män och kvinnor upplever reumatism olika (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-09-12)
Människans utveckling i nytt ljus (2009-12-15 Pressmeddelande från Lunds universitet)
Mardrömmar ökar risken för ytterligare självmordsförsök (2009-02-02 Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Markant ökning av stress hos föräldrar till allvarligt sjuka barn (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Massage tröstar anhöriga efter dödsfall (Karolinska Institutet)
Massiv nybildning av nervceller efter syrebrist i hjärnan (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Mätning av psykiska symtom efter sexuella övergrepp (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Medicin fungerar inte om man inte tar den (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Mer forskning behövs för att fastställa om östrogen har någon effekt på Alzhemiers sjukdom ()
Migränanfall för första gången detaljerat avbildat (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Minnen från intensivvård kan ge ångest och sämre livskvalitet (2008-11-18 Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Minnesförluster kan behandlas ()
Minnestest kan avslöja begynnande demens (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Minnet från tonåren är inte tillförlitligt ()
Missbedömer vi antalet personer som lider av PTS (Post Traumatisk Stress) ? ()
Modell för att förutsäga nervskador hos patienter med lepra (spetälska) som får kemoterapi. ()
Möjligt läkemedel mot stress- och könshormonorsakade inlärningsstörningar (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Mörkt och ljust för äldre döva (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Möss visar hur man kan motverka ångest ()
Motion stimulerar nybildning av hjärnceller (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
MS-sjuka har lägre risk att drabbas av cancer (2009-03-31 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Mungympa kan lära patienterna att svälja igen (Pressmeddelande frånUppsala universitet)
Muskler och nerver i molekylärt samspråk (Pressmeddelande från Högskolan i Kalmar 2008-05-30)
Muterade herpesvirus bekämpar hjärncancer hos möss ()
Muterat enzym vid ALS ger omfattande konsekvenser (Pressmeddelande från Umeå universitet 2009-06-17)
När är man frisk från ätstörning? (Pressmeddelande från Örebro universitet 2008-05-26)
När livsvärldens mönster brister - att leva med demenssjukdom (Pressmeddelande från Växjö universitet 2009-05-26)
Nedärvd sömnsjukdom beror på en enda muterad gen ()
Negativ jobbstress ger kvinnor ökad risk för diabetes (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Nervcellstransplantation är framtidens behandling för sjukdomar i nervsystemet ? ()
Nervspelet bakom fingertopparnas skicklighet (Pressmeddelande från Umeå universitet. )
Neurokirurgisk metod mot ångestsjukdomar effektiv men riskfylld (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Neurologer testar nytt läkemedel för neuromuskulär sjukdom ()
Nu kan hjärnan ses på nytt sätt (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ny forskning visar att screening för tidiga hjärnskador kan förutsäga schizofreni ()
Ny gen inblandad i ALS upptäckt (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Ny gen som kan orsaka dyslexi identifierad (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ny mekanism funnen hos enzym som bryter Alzheimers amyloid-beta peptid (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Ny metod visar att hjärnbarkens nervceller inte förnyas (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ny möjlig Alzheimergen identifierad (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Ny motorväg för stamceller identifierad i den mänskliga hjärnan (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Ny musmodell för Alzheimers sjukdom kan leda till bättre förståelse av sjukdomen ()
Ny orsak funnen till mentala utvecklingsstörningar ()
Ny studie om överlevande från tsunamin (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-09-10)
Ny variant av muskelsjukdomen MG kräver annan behandling (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Nya mediciner för bättre behandling av depression ()
Nya metoder för PET-kamera och bioteknikindustri (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Nya nervceller i en sjuk hjärna (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Nya riktlinjer för sambandet mellan förlossning och cerebral pares (CP) ()
Nya rön motbevisar gammal sanning om hjärnceller (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Nya rön om kväveoxid kan ge läkemedel mot schizofreni (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Nya rön om kväveoxid kan ge läkemedel mot schizofreni (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Nya rön om minnet av händelser (Samma delar av hjärnan aktiveras på nytt)
Nya smärtstillande läkemedel lika effektiva- men skillnad i säkerhet (Nya medicinska studier)
Nybildning av nervceller och blodkärl tidigare än väntat efter stroke (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Nytt blodprov kan bidra till diagnosen av kroniskt trötthetssyndrom ()
Nytt läkemedel kan ge lindring till barn med epilepsi ()
Nytt perspektiv på den psykoanalytiska formen av psykoterapi (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-09-04)
Nytt protein förhindrar förstadiet till Alzheimersplack (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2008-03-27)
Nytt sömnmedel godkänt av amerikanska FDA ()
Nytt test upptäcker demens 20 år i förväg (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Nytt vapen mot autoimmuna sjukdomar? (Pressmeddelande från Lunds universitet 2008-03-18)
Nyupptäckt gen påverkar uppkomst av Alzheimers (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Oförklarad bröstsmärta gör lika ont som infarkt (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Oförklarad bröstsmärta kan bero på stress (2009-02-03 Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Ögonrörelseterapi aktiverar REM-systemet (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ögonrörelseterapi hjälper vid ångest (från Karolinska Institutet)
Om ALS hos möss och människor (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Omedveten inlärning använder gamla delar av hjärnan (Karolinska Institutet)
Omorganisationer ger förändrad hälsa (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Orättvis fördelning av resurser för den äldre befolkningen i Storbritannien ()
Östrogen utan effekt vid behandling av Alzheimers sjukdom ()
Ovanlig cell hindrar skenande hjärnaktivitet (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Ovanliga kromosomförändringar ökar risken för schizofreni (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-07-31)
Oväntade resultat om nervsystemets utveckling (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Oxytocin kan hämma social fobi (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-06-25)
På jakt efter förbättrad behandling vid Parkinsons sjukdom (2009-04-14 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Panikångest och depression kan behandlas via internet (Karolinska Institutet)
Parkinsontransplantat överlever minst 16 år (Pressmeddelande från Lunds universitet 2008-04-07)
Parrelation minskar risken för Alzheimers (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-07-31)
Patientens uppfattning om kur påverkar resultatet av psykoterapin (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Patienter med matstrupscancer ofta deprimerade (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Patienter med schizofreni begår inte fler brott när de får vård i samhället ()
Personlighet även hos hundar! (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Personlighet, biologi och uppväxt påverkar risken för alkoholproblem (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Personligheten har betydelse vid fetma och fetmabehandling (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Personlighetens grund i hjärnan (2009-02-09 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
PET ger bättre kunskap om hjärnas sjukdomar (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-05-05)
Plack i hjärnan vid Alzheimers påverkas inte av kolesterolsänkande läkemedel (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Proteinet clusterin kan avslöja begynnande Alzheimers sjukdom (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Proteinförändringar i ryggvätskan hos patienter med Alzheimers sjukdom (Pressmeddelande från Göteborgs universitet.)
Proteinupptäckt hjälper forskarna att förstå autoimmuna sjukdomar (Pressmeddelande från Uppsala universitet 2008-03-06)
Psykiatrisk konsultation viktig vid dödshjälp (eutanasi) ()
Psykiatrisk öppenvårdsbehandling hjälper patienterna (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Psykisk sjukdom försämrar prognosen efter självmordsförsök (2008-11-18 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Psykologisk sårbarhet avgör följderna av hjärnskakning (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Psykologiskt misshandlade kvinnor får ofta fysiska och psykiska problem ()
Psykologiskt test mäter stress på arbetet (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-05-07)
Psykosociala effekter av epilepsi (Pressmeddelande från Linköpings universitet.)
Psykosociala stressfaktorer kan avläsas kemiskt (Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Rädda hjärnceller från att begå självmord efter stroke ()
Rädslans inverkan på minnet (2009-04-08 Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Ras och kön påverkar läkares förmåga att känna igen depression ()
Regionalt vårdprogram håller psykiskt sjuka från fängelser i USA ()
Rehabilitering med naturen som trygg bakgrund (Pressmeddelande från SLU)
Respekt för familjens religion när anhörig är hjärndöd ()
Restless legs (rastlösa ben) - ett mycket vanligt tillstånd (Upp till 15 procent av alla kan drabbas)
Rörelseprotein visade sig vara andningsprotein (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Rygg- och nackvärk ger sämre minne (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Ryggbedövning ger bäst smärtlindring (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Samband funnet mellan ALS och andra nervsjukdomar (Pressmeddelande från Stockholms universitet)
Samband mellan panikångest och andning (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet (Karolinska Institutet)
Samband mellan ungas självmordsförsök och självmordsbeteende hos föräldrarna (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Samband mellan zink och Alzheimers (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Särskilda stödprogram förbättrar vården av depressiva patienter ()
Schimpansens publikattacker noggrant planerade (2009-03-09 Pressmeddelande från Lunds universitet)
Schizofreni ökar inte risken för våldsbrott (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2009-05-20)
Serotoninsystem i hjärnan olika hos män och kvinnor (Pressmeddelande från Karolinska Institutet 2008-02-13)
Signalmolekyler lägger grunden för luktsinnet (Pressmeddelande från Umeå universitet 2009-06-12)
Självmord är vanligare under s k fragmenterade sociala villkor ()
Självmordsbeteende bland unga i Nicaragua (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Skilda mönster vid elkänslighet och besvär av mobiltelefoner (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-11-03)
Sköldkörtelhormon viktigare för hjärnans funktion än man tidigare trott (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Skratta dig till ett friskare hjärta! ()
Små molekyler ger ledtrådar om ALS (2009-11-16 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Smärta hos barn kan ge långtidseffekter ()
Snabbmat möjlig riskfaktor för Alzheimers (2008-11-28 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Sociala relationer viktigare än god hälsa för äldres välbefinnande (Pressmeddelande från Göteborgs universitet 2008-10-09)
Socialt stöd viktigt för traumatiserade flyktingar (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Somatisering ()
Somatisering (2) - differentialdiagnostik och behandling ()
Somatisering (3) - Psykofysiologisk beteendemedicinsk behandling av psykosomatiska besvär och sjukdomar ()
Sömnbrist kan leda till metaboliska störningar ()
Sömnforskning ger ledtrådar till hur äldre kan påverka sin sömn ()
Sömnproblem och oro ger ökad risk för psykisk sjukdom (Pressmeddelande frånStatens folkhälsoinstitut 2008-01-25)
Specialdesignade molekyler kan stoppa Alzheimers (Pressmeddelande från Linköpings universitet 2009-05-28)
Stamceller räddar nervceller genom direktkontakt (Karolinska Institutet)
Stamcellers utveckling - inte bara vilka och var utan också NÄR (Pressmeddelande från Karolinska Institutet. )
Stamcellscentrum i Lund invigs Medicin (Pressmeddelande från Lunds universitet )
Statiner förebygger vissa demenssjukdomar ()
Storstadsmiljö ökar risken för svår psykisk sjukdom (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Strålningsbehandling av hjärnan kan leda till nedsatt intellektuell förmåga (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Stress - ett mångtydigt begrepp ()
Stress i depressioner, depresssion i stress ()
Stress i psykosomatik ()
Stress och ohälsa bland högutbildade tekniker (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Stress påverkar brännskadors läkning (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Stress viktig orsak till kronisk trötthet (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Stressade möss kan hjälpa forskare att utröna depression, ångest och anorexi ()
Stressade tonårsflickor har ofta värk (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Stresshantering kan minska smärta och främja välbefinnande (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Stresshantering via nätet kan främja hälsa (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Stresshantering viktig del i fetmabehandling (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Stresskomponenter i ångest 1 ()
Stresskomponenter i ångest 2 ()
Stroke hos yngre, olika konsekvenser hos män och kvinnor (2009-01-22 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Strokedrabbades anhöriga måste få mer stöd och information (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Strokepatienter riskerar undernäring (2009-02-10 Pressmeddelande från Örebro universitet)
Studie pekar på att behandling för ADHD måste vara skräddarsydd ()
Studier kring skalltrauma är för små för att ha kliniska effekter ()
Substanser i mat kan stressa nervceller (Pressmeddelande från Uppsala universitet)
Svårare att upptäcka demens tidigt (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2009-05-11)
Svartsjuka ()
Svenska forskare i Science: Överförd inlärning spårad till områden i hjärnan (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-06-13)
Svenska forskare kan förbättra resultaten vid transplantation av nervceller (Pressmeddelande från Göteborgs universitet. )
Tentastress påverkar studenternas immunförsvar (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Tid är hjärna ()
Tidig språkstörning kan vara tecken på autism (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Tidig träning viktig för musiker (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Tidig upptäckt av psykossymtom gagnar både patienter och anhöriga (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Tidigare psykisk sjukdom ökar risken för förlossningspsykos (2009-02-26 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Tidsordnade signaler styr fosterutveckling (2009-01-08 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Tjock midja ökar risken för demens (2009-11-16 Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Träning av hjärnan skärper minnet på sikt (2009-11-04 Pressmeddelande från Umeå universitet)
Träning i hemmet efter stroke minskar bördan för närstående (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Traumatiserad riskerar schizofrenidiagnos (2008-11-18 Pressmeddelande från Linköpings universitet)
Tröstens betydelse för de mycket gamla (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Typen av handträning viktig för rehabilitering efter stroke (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Umeåforskare i Lancet: Personcentrerad omvårdnad bra för demenssjuka (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-03-25)
Umeåforskare identifierar de signaler som styr bildningen av ryggmärgen (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Umeåforskare publicerar rön om orsaken till ALS (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Umeåforskare upptäcker ärftlig skyddande faktor mot depression (Pressmeddelande från Umeå universitet)
Umeåforskare upptäcker nervsignalsubstans i områden utan nervceller (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-04-01)
Umeåforskare visar hur nervsystemets utveckling koordineras (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-02-20)
Upptäckter om signalöverföring i nervsystemet belönat med Nobelpris i fysiologi eller medicin (Professor Arvid Carlsson delar priset med två amerikaner)
Utan självkänsla är man hjälplöst ojämlik (Pressmeddelande från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 2008-06-02)
Utåtriktad och avspänd personlighet kan skydda mot demens (2009-01-20 Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Utbrända har mätbart dålig sömn (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Utbrändhet - den nya tidens proteströrelse (Pressmeddelande från Lunds universitet 2008-05-05)
Utlandsfödda och ensamföräldrar riskerar utanförskap (Pressmeddelande från Umeå universitet 2008-02-11)
Utvärdering av antidepressiva läkemedel bland patienter ()
Våga vara blyg (Pressmeddelande från Örebro universitet 2009-05-26)
Välfungerande lungor minskar risken för demens (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Vanlig bakterie kopplad till MS ()
Var tionde 85-åring har hallucinationer eller vanföreställningar (Pressmeddelande från Göteborgs universitet)
Venlafaxin säker och effektiv för behandling av allmän ångestsjukdom ()
Viktig pusselbit om orsaken till multipel skleros ()
Viktigt att stödja närstående till strokepatienter (Pressmeddelande från Karolinska Institutet)
Vin kan skydda mot demens (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2008-04-08)
Vuxna som fått diagnosen autism som barn behöver mycket stöd (Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet)
Yrsel går att träna bort (Pressmeddelande från Lunds universitet)
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan