Genetik/ Artikelnr. 1826

Sänkt immunsvar ökar risk för magsår
Pressmeddelande från Göteborgs universitet

Ett sänkt immunsvar tycks ha stor betydelse för uppkomsten magsår. Denna nya kunskap kan påverka framtida behandlingar av sjukdomen.
Individer med sänkt immunförsvar, som löper ökad risk för att utveckla magsår, kan identifieras och behandlas mot infektionen.

Vid en jämförelse mellan Helicobacter pylori-infekterade friska individer och patienter med magsår, har forskare vid Sahlgrenska akademin funnit intressanta immunologiska skillnader lokalt i slemhinnan. Bland annat har de sett att produktionen av cytokiner, det vill säga proteiner som olika immunceller använder för att kommunicera med varandra och med andra celler, är kraftigt nedsatt i det yttersta cellagret hos magsårspatienter jämfört med friska infekterade individer.

Ungefär hälften av världens befolkning är infekterad med Helicobacter pylori, en bakterie som kan infektera slemhinnan i människans magsäck och tolvfingertarm. De allra flesta som är infekterade förblir friska, men ungefär en tiondel utvecklar sår i tolvfingertarmen (duodenalsår), vilket är mer känt som magsår. Anledningen till de olika resultaten av infektionen tros dels vara skillnader mellan bakteriestammarna, dels olika förmåga hos den infekterade individens immunförsvar att bekämpa bakterien.

En viktig typ av immunceller, T-celler, skiljer sig åt hos dem som förblir friska jämfört med hos dem som utvecklar duodenalsår. Resultat från dessa studier visar att patienter som utvecklar duodenalsår har ett sämre T-cells och cytokinsvar i tolvfingertarmen, jämfört med friska bärare av Helicobacter pylori-bakterien. Tidigare har man i försök med möss visat att ett effektivt T-cellsvar är nödvändigt för att göra sig av med bakterien. Därför tror forskarna i denna studie att ett nedsatt cytokin- och T-cellssvar hos duodenalsårspatienter bidrar till den ökade mängden bakterier som påvisas i tolvfingertarmen hos dessa patienter, vilket i sin tur kan leda till uppkomsten av sår.

Fil mag Erika Strömberg, tel 031-342 44 92, fax 031-82 69 76
e-post erika.stromberg@microbio.gu.se

Pressmeddelande från Göteborgs universitet.
Kontaktperson Cecilia Grevby
031 - 773 53 46 / 0702 - 57 95 70
Medical Link 3W AB
Ystadsvägen 115
121 51 Johanneshov
Tel 08 600 15 25
http://www.medicallink.se
Artikelfakta
Författare: -
Källa: forskning.se http://www.forskning.se
Artikel skrevs: 2003-04-14 Senaste ändrat: 2003-04-14